Ένας επόπτης σκέτη… «τύφλα»!

Ένας επόπτης τύφλα στο μεθύσι!