Έρχεται από Δευτέρα 24/7, ο «Τειρεσίας» κακοπληρωτών στις τηλεπικοινωνίες

168
Στην Τηλεγνούς, του αντίστοιχου «Τειρεσία», κινδυνεύουν να μπουν από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που «φέσωναν»  σκοπίμως ή μη τις εταιρείες και στη συνέχεια προχωρούσαν σε επόμενο πάροχο.Η Τηλεγνούς που συμμετέχουν με ισόποσα μερίδια  Cosmote, Vodafone, Wind και Cyta ξεκινάει την λειτουργία του μετά από την θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σκοπός του είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητών επικοινωνιών. 

Ο «Τειρεσίας» της κινητής ήταν ένα αίτημα εδώ και πολλά χρόνια των εταιρειών τηλεφωνίας, με στόχο να υπάρξει μια αρχειοθέτηση όλων όσοι είναι συστηματικά κακοπληρωτές για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αρκετοί καταναλωτές να αλλάζουν συνεχώς πάροχο, ανάλογα με τις προσφορές ή τις υποσχέσεις, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο.

Η κατάσταση λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών ξέφυγε, με τα φέσια στις εταιρείες κινητής να είναι πολλές δεκάδες εκατομμύρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από την οικονομική κρίση ή και τους επαγγελματίες τζαμπατζήδες, υπάρχουν και κάποιες παράμετροι, που διαμόρφωσαν μια «ζούγκλα» στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Μερικές εταιρείες από μόνες τους δημιούργησαν αυτή την λεγόμενη «ζούγκλα» , μέσα από τον ανταγωνισμό αλλά και τις διάφορες δελεαστικές προσφορές κ.λπ.Ποιοι κινδυνεύουν να μπουν στη λίστα τουΣτο αρχείο θα εντάσσονται συνδρομητές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας μόνο εφόσον έχουν οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 200 ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από 90 ημέρες, ήτοι τρεις μήνες. Στο αρχείο θα μπαίνουν μόνο οι συνδρομητές, που δεν έχουν προβεί σε διακανονισμό ή εξόφληση οφειλών.

Επίσης οι συνδρομητές με ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας.

Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται εγκαίρως από τον πάροχο τους (π.χ. μέσω λογαριασμού ή επιστολής ή/και γραπτού μηνύματος) για τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων τους στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, οπότε και θα τους παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών τους.

Ήδη στο πλαίσιο της σύστασης του Φορέα, οι συνδρομητές έχουν ενημερωθεί για τη σύσταση του φορέα και την ένταξή τους σε αυτόν.

Με την τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής στην εκάστοτε εταιρεία κινητών επικοινωνιών, η εταιρεία διαγράφει άμεσα την εγγραφή από το αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των συνδρομητών που έχει ο Τηλεγνούς εμπίπτουν στην κατηγορία των «απλών» προσωπικών δεδομένων και περιορίζονται αποκλειστικά στο Α.Φ.Μ. (ή Α.Δ.Τ. για ημεδαπούς) ή αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο και κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς (δηλ. «α» ή «β»).

Υπηρεσίες ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

Για τις εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών: Η μόνη πληροφορία που οι εταιρείες μπορούν να αντλήσουν από τη Τηλεγνούς  είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην Τηλεγνούς ή όχι και εάν ναι, σε ποια από τις δύο κατηγορίες.

Για τους καταναλωτές: Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της Τηλεγνούς οι συνδρομητές των εταιρειών κινητών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα:

A. Να ζητήσουν πληροφορία σχετικά με το ποια εταιρεία(ες) έχει καταχωρήσει ή έχει αναζητήσει τα δεδομένα τους στη βάση της Τηλεγνούς μαζί με το λόγο της καταχώρησης (συμπλήρωση σχετικής αίτησης).

B. Να αιτηθούν τη μετάδοση των δεδομένων τους στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών (συμπλήρωση σχετικής αίτησης).

Γ. Να απαιτήσουν τη μη μετάδοση των δεδομένων τους στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών (συμπλήρωση σχετικής αίτησης).

Σχόλια

σχόλια