Οι ανακλήσεις των οχημάτων αναμένεται να αρχίσουν αύριο κι αφορούν τα οχήματα KX5 με κινητήρες GAMMA 1.6 T-GDI, που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ της 19ης Ιανουαρίου 2016 και της 30ης Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την ίδια επιτροπή.

Οι παραπάνω κινητήρες εμφανίζουν πρόβλημα όταν τα οχήματα κινούνται με χαμηλές θερμοκρασίες κινητήρων ή ταξιδεύουν σε μικρές αποστάσεις.

Η εταιρία θα προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού ECU στα οχήματα που παρουσιάζουν προβλήματα, χωρίς οι κάτοχοι τους να έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση, προχωρώντας και στην δωρεάν εγκατάσταση των ανταλλακτικών που χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία των κινητήρων των αυτοκινήτων.