Με απόφαση της δασάρχη Καρδίτσας απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για τρία έτη (έως 20/8/2020), σε έκταση 8.500 στρεμμάτων των Τ.Κ Δαφνοσπηλιάς – Παλιουρίου του Δήμου Καρδίτσας.

Τα όρια της έκτασης βρίσκονται:

Βόρεια: Από τη διασταύρωση Τ.Κ. Παλιουρίου μέχρι τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στη Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς.

Ανατολικά: Από τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας – Κέδρου έως τα όρια του οικισμού Παλιουρίου, όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς.

Νότια: Από τα όρια του οικισμού Παλιουρίου ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο έως την διασταύρωση του δρόμου διέλευσης των φορτηγών της Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς.

Δυτικά: Από τη διασταύρωση διέλευσης φορτηγών Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς έως τη διασταύρωση που οδηγεί στον κεντρικό οδικό άξονα προς Καρδίτσα.