Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Με αποφάσεις του Υπουργικού εγκρίθηκε η απόκτηση άδειας οδηγού για νεαρούς 17 χρόνων. 

Μετά από εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, εγκρίθηκε η άδεια μαθητευόμενου οδηγού να αποκτάται στο 17 έτος ηλικίας. Προϋπόθεση είναι ότι μαθήματα καθίστανται υποχρεωτικά.

Επίσης στο ίδιο πλαίσιο, και για λόγους πρόληψης ατυχημάτων, καθίσταται υποχρεωτική η ετήσια παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας για πρόσωπα άνω των 76 ετών μαζί με την αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης τους.

Μία από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν επίσης ότι τα αυτοκίνητα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρίες να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προέκυψε έπειτα από γραπτό αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου «Αγκαλιάς – Ελπίδας» της Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και Φίλων με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις

Σχόλια

σχόλια