Όλους τους δρόμους της χώρας που απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων γνωστοποίησε με απόφαση του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης.

Συγκεκριμενα η απόφαση κοινοποιεί την αποτύπωση του οδικού δικτύου στο οποίο επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, μετά από επεξεργασία του σχετικού υλικού που απεστάλη σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.

Ήδη έχει ψηφιστεί και εφαρμοστεί ό νόμος για την απαγόρευση διέλευσης στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών καθώς και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση.

Έτσι ο υπουργός κ. Σπίρτζης εξέδωσε την απόφαση με την οποία καθορίζει τις οδούς και τα τμήματα οδών στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε όχημα άνω των 3,5 τόνων θα πρέπει να φέρει ειδική άδεια διέλευσης (διάρκειας 4 ετών) για να κινηθεί στις παράπλευρες οδούς. Δικαίωμα στην άδεια έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του πλησιέστερου ή ενός γειτονικού στο σημείο διέλευσης δήμου, όσοι εμπλέκονται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα ή αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Επίσης, εξαιρούνται τα φορτηγά που ανήκουν σε επιχειρήσεις με έδρα κοντά στο παράπλευρο στις εθνικές οδούς δίκτυο, τα ΚΤΕΛ, τα οχήματα μεταφοράς μαθητών και τα τουριστικά λεωφορεία.

Σχόλια

σχόλια