Μια BMW M4 και μια Porsche Cayenne Magnum αποτελούν τα κορυφαία οχήματα που συγκαταλέγονται στη λίστα οχημάτων στη δημοπρασία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην ΟΔΔΥ, στην Μαγουλέζα Αθηνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας εκποιούνται τα κάτωθι οχήματα:

Μία BMW M4 μοντέλο του 2014 με τιμή εκκίνησης τις 70.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που κινεί ένας τρίλιτρος κινητήρας απόδοσης 431 ίππων.

Μια Porsche Cayenne Magnum μοντέλο του 2011 με τιμή εκκίνησης επίσης τις 70.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κινείται από έναν κινητήρα 4,8 λίτρων απόδοσης 580 ίππων!

Το τρίτο όχημα της δημοπρασίας αφορά σε ένα Range Rover μοντέλο του 2006 με τιμή εκκίνησης τις 20.000 ευρώ.

Στη συνέχεια δημοπρατείται ένα VW Tiguan μοντέλο του 2011 με τιμή εκκίνησης τις 9.500 ευρώ.

Τέλος εκποιείται και ένα Smart μοντέλο του 2010 με τιμή εκκίνησης τα 3.900 ευρώ.

Παράλληλα εκποιούνται και έξι φορτηγά στη δημοπρασία της Τρίτης 2 Απριλίου.

Δείτε τα οχήματα που δημοπρατούνται ΕΔΩ

Τρόποι αποπληρωμής και εκπτώσεις

Για να συμμετέχει κανείς στις δημοπρασίες του πρώην ΟΔΔΥ θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση 300 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 100 ευρώ για τα δίκυκλα τα οποία σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης αφαιρούνται από το τίμημα απόκτησης του οχήματος. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει κάποιος να αποκτήσει κάποιο όχημα τα χρήματα επιστρέφονται.

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση εξοφλήσεως του τιμήματος τοις μετρητοίς ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης 30% στην τιμή κατακύρωσης.

Ο πλειοδότης καταβάλει το 20% και το υπόλοιπο ποσό (το 80%) δύναται να το διακανονίσει ως εξής:

Α) Με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης ανάλογης με το ποσό που καταβάλλεται η οποία ανέρχεται σε ποσοστό:
αα) 10% για καταβαλλόμενο ποσό έως 3.000 €.
αβ) 15% για καταβαλλόμενο ποσό από 3.001€ έως 10.000 €.
αγ) 20% για καταβαλλόμενο ποσό από 10.001 € και άνω.
Β) Με εγγυητική επιστολή χωρίς έκπτωση σε ισόπο- σες τριμηνιαίες άτοκες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ως εξής:
βα) δύο δόσεις για ποσά έως 3.000€.
ββ) τέσσερις δόσεις για ποσά από 3.001€ έως 10.000€.
βγ) έξι δόσεις για ποσά από 10.001 € έως 18.000€.
βδ) οκτώ δόσεις για ποσά από 18.001€ και άνω.
Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας κατακύρωσης του υλικού, πλωτού και εναερίου μέσου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΔΔΥ οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων, με τεχνικούς της επιλογής τους. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του και περιλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους πριν από τη δημοπρασία.

Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων μόνο αυτοπροσώπως. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.