Λόγω της διεξαγωγής του «4ου αγώνα δρόμου Ιστορικής Μνήμης».