Επτά ετών μυήθηκε την γιόγκα στην Ινδία και από τότε η Tao Porchon-Lynch δεν έχει σταματήσει…