ΕΕ: Καρκινογόνα τα καυσαέρια των κινητήρων diesel

Προστέθηκαν στον ευρωπαϊκό κατάλογο των ουσιών από τις οποίες πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόμενοι.

Στις καρκινογόνες ουσίες συμπεριλαμβάνονται πλέον τα καυσαέρια των κινητήρων diesel, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τα καυσαέρια των πετρελαιοκίνητων οχημάτων προστέθηκαν στον ευρωπαϊκό κατάλογο των ουσιών, από τις οποίες βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, θα πρέπει εφεξής να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στην ΕΕ.

Επιπλέον οκτώ καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την Οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων των κινητήρων diesel.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com