Δείτε ποιοι κερδίζουν της έδρες στην επόμενη Βουλή, με τα μέχρι στιγμής ενσωματωμένα αποτελέσματα (Τελευταία ενημέρωση 8/7/2019, 01:16)

Επικράτεια

Ποσοστό: 95,98 
Συμμετοχή:
Ποσοστό: 39,83
Ψήφοι: 2.173.707
Έδρες: 158

Ποσοστό: 31,54
Ψήφοι: 1.721.463
Έδρες: 86
Ποσοστό: 5,32
Ψήφοι: 290.343
Έδρες: 15
Ποσοστό: 3,71
Ψήφοι: 202.414
Έδρες: 10
Ποσοστό: 3,45
Ψήφοι: 188.398
Έδρες: 9
Ποσοστό: 2,94
Ψήφοι: 160.398
Ποσοστό: 1,25
Ψήφοι: 68.182
Ποσοστό: 0,74
Ψήφοι: 40.464

Ποσοστό: 0,28
Ψήφοι: 15.324
Ποσοστό: 0,25
Ψήφοι: 13.622