Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παρουσίασε μείωση κατά 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ ή κατά 2,3% το 2016 και διαμορφώθηκε σε 114 δις ευρώ από 116,7 δις ευρώ το 2015.

Ως αποτέλεσμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,3 δις ευρώ ή κατά 1%, από 123 δις ευρώ σε 121,7 δις ευρώ.

Επίσης, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -6,8% το 2016 έναντι -5,4% το 2015.

Επίσης, πέρυσι καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,3 δις ευρώ έναντι πλεονάσματος 0,1 δις ευρώ που είχε καταγραφεί το 2015.

Παράλληλα, η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2016 καθαρή χορήγηση δανείων 1,7 δις ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2015 που η καθαρή χορήγηση δανείων ανερχόταν σε 4,2 δις ευρώ.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 54,3 δις ευρώ (από 55,8 δις ευρώ το 2015) και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 53,1 δις ευρώ (από 55,9 δις ευρώ).