Άμεσα και έμμεσα κέρδη σηματοδοτεί για την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +1,55% η επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού πώλησης του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς το προσφερόμενο τίμημα της κοινοπραξίας Calamos-Exin Partners ξεπέρασε τις -αρχικές- προσδοκίες.

Το σχήμα Calamos-Exin Partners αποτίμησε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και τη 15ετή (10 έτη+ 5 χρόνια επέκτασης) συμφωνία bancassurance στα 958 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουν για το προς πώληση 75% τίμημα 718,5 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η κοινοπραξία δεσμεύεται να εξοφλήσει η Εθνική Ασφαλιστική, υπό την ιδιοκτησία τους, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, τις ομολογίες του οποίου κατέχει στο σύνολό τους η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +1,55%. Στα μελλοντικά έσοδα της τράπεζας θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι σταθερές προμήθειες αλλά και τα success fees για την ασφαλιστική παραγωγή που θα έρχεται από τα γκισέ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που οριοθετείται σε περίπου έξι μήνες, η Εθνική θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος 156 εκατ. ευρώ καθώς έχει αποτιμημένο το 100% των μετοχών της εταιρείας στα 750 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, θα σταματήσει να ενοποιεί την Εθνική Ασφαλιστική ως θυγατρική και θα το πράττει με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτό θα οδηγήσει σε έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση καθώς θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά περίπου 1,15 δισ. ευρώ. Συνολικά, τα εποπτικά της κεφάλαια θα ενισχυθούν κατά περίπου 110 μονάδες βάσης από το κεφαλαιακό κέρδος και την έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση λόγω απομόχλευσης.

Τέλος, η πώληση του 75% θα μειώσει το εν Ελλάδι προσωπικό του ομίλου κατά περίπου 850 άτομα, οδηγώντας στην πρόωρη επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί στο πλάνο αναδιάρθρωσης για υποχώρηση του αριθμού των εργαζομένων κάτω από τις 9.950 άτομα.

Η ρελάνς 958 εκατ. ευρώ από Exin Partners-Calamos

Το σχήμα Exin Partners-Calamos βελτίωσε σημαντικά την προσφορά του, κατά την τελευταία φάση του διαγωνισμού, αποτιμώντας το 100% της ασφαλιστικής μαζί με το bancassurance για 15 έτη στα 958 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η δεσμευτική προσφορά που είχε καταθέσει αποτιμούσε το 100% μαζί με 10ετή σύμβαση αποκλειστικής διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο της τράπεζας στα 777 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του προσφερόμενου τιμήματος οφείλεται, εν μέρει (σ.σ. περίπου κατά 50 εκατ. ευρώ), στην αποτίμηση της πενταετούς επέκτασης της σύμβασης bancassurance και κατά το υπόλοιπο στην επανεξέταση των προοπτικών της εταιρείας και της ελληνικής οικονομίας.

Σχόλια

σχόλια