Χρεωμένοι με φόρους που δεν οφείλουν να πληρώσουν στο Κράτος βρέθηκαν μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Ενώ ανέστειλαν πέρυσι τις εργασίες τους ή έκλεισαν βιβλία λόγω κρίσης και υπερφορολόγησης –ειδικά μετά την επιβολή των αυξήσεων φόρων τον Μάιο του 2016- τα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν τους χρέωσαν με διπλάσιους φόρους και σαν … προκαταβολή 100% για τους φόρους του 2017!

Η ΑΑΔΕ εντόπισε το πρόβλημα και με εγκύκλιο που εξέδωσε δίνει οδηγίες για το πώς θα διαγραφούν οι οφειλές αυτές. Ουσιαστικά όμως δημιουργείται νέο πρόβλημα στην είσπραξη εσόδων του 2017, καθώς τα εκκαθαριστικά έδειξαν φόρους που δεν οφείλουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

«Αιτία του κακού» ήταν ότι στα έντυπα Ε1 και Ε3 που υποβάλλονται κάθε χρόνο, δεν υπάρχει κωδικός για να δηλωθεί ότι ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση δεν συνεχίζει την επόμενη χρονιά. Χωρίς την πληροφορία αυτή, τα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν για τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2016, συνυπολόγισαν και προκαταβολή φόρου 100% για το 2017, σαν να επρόκειτο οι φορολογούμενοι να συνεχίζουν να ασκούν δραστηριότητα. Το φαινόμενο επιδεινώθηκε με τις μαζικές διακοπές εργασιών που δηλώθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2017 για το 2016, λόγω της ρύθμισης εκπρόθεσμων δηλώσεων χωρίς πρόστιμα που εξακολουθεί να βρίσκεται εν ισχύ.