Στην αντιπαράθεση που ήδη έχει καταγραφεί για το ζήτημα του τρόπου ανάθεσης αποκομιδής των στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων ήρθε χθες να προστεθεί και μία τροπολογία που έχουν καταθέσει έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία επιχειρείται ο διορισμός από το Δημόσιο υπαλλήλων στον ιδιωτικοποιημένο – πλέον – ΟΛΠ! Ουσιαστικά πρόκειται για το διορισμό παλαιών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στην εταιρεία.

Η τροπολογία με θέμα «Επίσπευση διαδικασιών διορισμού και πρόσληψης διοριστέων» στην αιτιολογική της έκθεση σημειώνει πως: «η διάταξη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες διορισμού και πρόσληψης των διοριστέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων των ετών 2009, 2011, 2014 (917/Γ/11-11-2009, 94/Γ/9-2-2009, 427/Γ27-6-2011, 339/Γ/9-3-2014, 62/Γ/23-1-2014) και των οποίων ο διορισμός εκκρεμεί στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κατόπιν της θέσπισης του ν. 4404/2016 (Β’ 126) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ” και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με τον κ. Δρίτσα η τροπολογία αφορά τέσσερα άτομα, ωστόσο ο ΟΛΠ υπολογίζει ότι επιχειρείται διορισμός 60 – 70 ατόμων.

Κύκλοι της εταιρείας επεσήμαναν στο newmoney.gr ότι η τροπολογία για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ δεν πρέπει να αγγίξει τον ΟΛΠ γιατί αντίκειται στο καταστατικό του και πρόκειται για μία ιδιωτικοποιημένη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο (το 51% του ΟΛΠ έχει μεταβιβασθεί στην Cosco και περίπου άλλο 25% κατέχουν ιδιώτες επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου). Όπως σημειώνουν σχετικά «οι προσλήψεις στον ΟΛΠ γίνονται μετά από πρόταση της διεύθυνσης προσωπικού και πρέπει να κριθούν απ’ τον διευθύνοντα σύμβουλο και το ΔΣ».

Την ίδια ώρα σφοδρές είναι οι αντιδράσεις της εταιρείας και στη διάταξη με την οποία επέρχονται αλλαγές στον τρόπο ανάθεσης αποκομιδής των στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων.

Πηγή

Σχόλια

σχόλια