Ένα μικρού μήκους animation του Aryasb Feiz για τον εθελοντισμό που σίγουρα θ΄απολαύσετε.