Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 17:00 το απόγευμα έως τις 20:00 το βράδυ στις δύο αριστερές λωρίδες στην άνοδο του Κηφισού, 500 μ. πριν την έξοδο της Πέτρου Ράλλη έως και 50 μέτρα μετά την έξοδο.

Οι ρυθμίσεις γίνονται λόγω εκτέλεσης εργασιών για την καθαίρεση μεταλλικής γέφυρας σήμανσης.

Για ένα δεκάλεπτο, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον Κηφισό.

H κυκλοφορία των οχημάτων γι’ αυτό το δεκάλεπτο θα διεξαχθεί από τα εξής εναλλακτικά δρομολόγια:

Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού προς Αγ. Άννης – Μυστρά – αριστερά Στρ. Μακρυγιάννη – δεξιά 28ης Οκτωβρίου – δεξιά Λ. Θηβών – δεξιά Π. Ράλλη – αριστερά Λ. Κηφισού.

Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού προς Αγ. Άννης – Μυστρά – αριστερά Λεγάκη – δεξιά Αγ. Άννης – αριστερά Π. Ράλλη – δεξιά Λ. Κηφισού.

Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού προς Αγ. Άννης – Μυστρά – αριστερά.

Σχόλια

σχόλια