Το «brain gain», η.. .επένδυση δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα στα νέα«φωτεινά» μυαλά», που αναζητούν επαγγελματική «στέγη» στο εξωτερικό, αποτελεί έναν από τους υψηλούς κυβερνητικούς στόχους, όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το εγχείρημα για αλλαγή των δεδομένων στην αγορά εργασίας, προκειμένου αυτή να καταστεί «ελκυστική» για τους νέους με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, λειτουργούν ως αντικίνητρα για τους νέους που διαθέτουν πανεπιστημιακό υπόβαθρο και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα βήματα στον εργασιακό στίβο. Η διαφυγή προς το εξωτερικό, όπου τα «προσόντα» τυγχάνουν της ανάλογης αναγνώρισης, συνοδευόμενα με τον αντίστοιχο μισθό, αποτελούν τη μοναδική σοβαρή και αξιόπιστη επαγγελματική επιλογή.

Έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτικής της ΓΣΕΕ είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική και καταδεικνύει για το κυβερνητικό στοίχημα για brain gain, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κερδηθεί.

Συγκεκριμένα το 30,4% των απόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγκάζονται να εργαστούν σε δουλειές πολύ κατώτερες των προσόντων που διαθέτουν.. Οι επιχειρήσεις ζητούν πανεπιστημιακές σπουδές και λοιπά «προσόντα», ωστόσο τόσο το αντικείμενο εργασίας που προσφέρουν όσο και ο μισθός, αντιστοιχεί σε απόφοιτο Γυμνασίου…

Με πτυχία αλλά στην… ανεργία

Συνολικά η ανεργία πλήττει τους πτυχιούχους πανεπιστημίων σε ποσοστό 25% και η μεγάλη μερίδα αυτών αναζητά την επαγγελματική του τύχη στο εξωτερικό.

Αυτό που προκύπτει ως βασικό συμπέρασμα από την έρευνα, είναι ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν ανταμείβει το επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά αντίθετα δημιουργεί ένα πλαίσιο επαγγελματικής ανασφάλειας με έλλειψη σοβαρών προοπτικών για ανέλιξη και πρόοδο.