Αμετάβλητη διατηρεί την αξιολόγηση της πιστοληπτική ικανότητας της Ελλάδας ο οίκος Fitch σε «ΒΒ-», με σταθερό outlook.

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση οίκου αξιολόγησης μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

Ο οίκος Fitch αναφέρει πως η έλευση της νέας κυβέρνησης με αυτοδυναμία συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας. Αυτό ακριβώς θα μπορούσε να υποστηρίξει την ταχεία εφαρμογή της πολιτικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας.

Επίσης, οι δείκτες διακυβέρνησης είναι αξιοσημείωτα ισχυρότεροι από αρκετές χώρες αντίστοιχης αξιολόγησης.

Τα ανωτέρω ισχυρά σημεία αντισταθμίζονται από τις αδύναμες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα κόκκινων δανείων στον τραπεζικό κλάδο και τα υψηλά επίπεδα γενικού κρατικού χρέους και εξωτερικού χρέους.

Η Fitch τονίζει αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη πορεία του χρέους, πως η Ελλάδα, υπό την υπόθεση μέσου πρωτογενούς πλεονάσματος 1,9% του ΑΕΠ ως το 2040, μέση πραγματική ανάπτυξη 1,4% το ίδιο χρονικά διάστημα και πληθωρισμό κοντά στο 2%, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα μπορέσει να μειωθεί σταδιακά στο 125% του ΑΕΠ ως το 2030 και στο 111% του ΑΕΠ ως το 2040, από 181% του ΑΕΠ το 2018.

Στόχος για την Ελλάδα αναφέρει ο οίκος πως είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και την τόνωση του μεσοπρόθεσμου δυναμικού ανάπτυξης του ΑΕΠ.