Νέα εγκύκλιο με την οποία ζητά να ενημερωθεί για το σαφή χρονοδιάγραμμα έναρξης των πρακτικών εξετάσεων – δοκιμαστικών προσόντων – των υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Θάνος Βούρδας.

Πληροφορίες θέλουν τις εξετάσεις να ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα μια και για αρκετό διάστημα δεν πραγματοποιούνταν με το πιο πρόσφατο «εμπόδιο» την διαφωνία των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίσουν τα οχήματα που θα εξετάζεται ο υποψήφιος οδηγός χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή.

Ο κ. Βούρδας μετά τη συμφωνία του υπουργείου Μεταφορών με τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες και αποδέχονται την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και υποψηφίων οδηγών ζητά από τις Περιφέρειες να ενημερωθεί για τον προγραμματισμό της διενέργειας δοκιμασιών προσόντων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, αφού όπως αναφέρει «αίρεται η όποια αμφιβολία περί δήθεν αδυναμίας δημιουργίας ασφαλιστικού προϊόντος από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων στα εκπαιδευτικά οχήματα που προβλέπονται στην παραγρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.4599/2019 ( Α 40)».

Μάλιστα υποστηρίζει ότι πλέον «μπορούν να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή δοκιμασιών  προσόντων και συμπεριφοράς και δεν ευσταθεί η αιτιολόγηση για τη μη διενέργειά τους τόσο από την πλευρά την Σχολών  Οδηγών – Εκπαιδευτών  όσο και από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας».

Ειδικότερα,  μέχρι στιγμής εννέα ασφαλιστικές εταιρείες, μέλη της Ενωσης  Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.),  δημιουργούν ασφαλιστικό  προϊόν για την κάλυψη της ασφάλισης των εκπαιδευομένων οχημάτων και των εξεταζόμενων οδηγών όπως επισημαίνεται και από τα συνοδευτικά έγγραφα της εγκυκλίου.

Εγκύκλιος-10.4.19_ασφαλ-προϊόντα

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα όπως είχε αποκαλύψει το movenwes.gr με εγκύκλιο του το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών είχε ζητήσει να ξεκινήσει άμεσα η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Σύμφωνα  με εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στο «Διαύγεια» μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών με  το  αρμόδιο  θεσμικό  όργανο εκπροσώπησης  των  ασφαλιστικών  εταιρειών  στην  Ελλάδα (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)), για το μεταβατικό στάδιο των 12 πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου ν.4599/2019, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παρέχουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

  • Οι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος,
  • Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται με τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.
  • Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος – επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων. Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης.

«Με  βάση  τα  ανωτέρω  εκτεθέντα  παρακαλούμε  για  τις  άμεσες  ενέργειες  σας  με  σκοπό  τον προγραμματισμό της διενέργειας δοκιμασιών προσόντων υποψηφίων οδηγών και οδηγών» καταλήγει η εγκύκλιος που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα του Υπουργεί Θ. Βούρδα και κοινοποιείται στο Προϊστάμενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών, στο Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ∆/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης, στα γραφεία Περιφερειαρχών, στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.), στην Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο  Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο).

Της Μαρίας Μόσχου