Σημαντική υστέρηση στα έσοδα από το φόρο εισοδήματος και τις ιδιωτικοποιήσεις κατεγράφησαν στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 με τις επιστροφές φόρων πάντων να εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με το στόχο. Παρά την υστέρηση εσόδων το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο ανήλθε σε 3,024 δισ. ευρώ, κάτι που οφείλεται στην περιστολή των δημοσίων δαπανών και ειδικά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,676 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,28 δισ. ευρώ στου Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομική Στρατηγικής 2018-2021.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,024 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,715 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,098 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27,316 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 636 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,251 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 682 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017, αύξηση έναντι του στόχουπαρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

 • Φόροι στην περιουσία κατά 136 εκατ. ευρώ ή 22,7%,
 • Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. κατά 130 εκατ. ευρώ ή 10,7%,
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 234 εκατ. ευρώ ή 3,1%,
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 10,5%,
 • Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 21,3%,
 • Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 106 εκατ. ευρώ ή 17,9%,
 • Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 13,1%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 338 εκατ. ευρώ ή 7,1%,
 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 47 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 101 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 2,3%,
 • ΦΠΑ καπνού κατά 25 εκατ. ευρώ ή 7,7%,
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 150 εκατ. ευρώ ή 9,8%,
 • Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 343 εκατ. ευρώ ή 26,2%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,310 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 376 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.934 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 ανήλθαν στα 28,667 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,565 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (30,232 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,553 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,043 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 199 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 99 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 302 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 497 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 234 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 89 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 42 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 42 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 67 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,065 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,114 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 522 εκατ. ευρώ.

Τί λέει η ΝΔ

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού :

«Φορολογική “κόπωση” των πολιτών λόγω εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητάς τους, εσωτερική στάση πληρωμών του Κράτους και έσοδα από κατασχέσεις συνθέτουν την εικόνα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε χαμηλότερο επίπεδο από την περυσινή χρονιά, παρά την επιβολή πρόσθετων φόρων εφέτος.

Η εικόνα, σε πολλές επιμέρους κατηγορίες φορολογικών εσόδων, είναι εξαιρετικά ανησυχητική το μήνα Ιούλιο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ο οποίος διαμορφώθηκε περίπου 400.000.000 ευρώ κάτω από τον στόχο.

Επίσης, στο σκέλος των δαπανών, η Κυβέρνηση επιβάλλει “αυστηρή δίαιτα” σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η κοινωνική προστασία, οι δαπάνες περίθαλψης και οι επιχορηγήσεις των νοσοκομείων. Οι πομφόλυγες για δήθεν κοινωνική ευαισθησία έχουν “πάει προ πολλού περίπατο”.

Και, δυστυχώς για ακόμη έναν μήνα, οι αναγκαίες για την ανάταξη της οικονομίας δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνονται 32% – 35% χαμηλότερα τόσο από το στόχο όσο και από την περσινή χρονιά.

Η εμπροσθοβαρής υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, η αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής με σταδιακή μείωση της φορολόγησης των πολιτών και η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, είναι επιβεβλημένες πολιτικές.

Πολιτικές που η παρούσα Κυβέρνηση αδυνατεί να υλοποιήσει».

Σχόλια

σχόλια