Στο λιμάνι των ΕΛΠΕ φτάνει σε λίγη ώρα το δεξαμενόπλοιο «Λασσαία» προκειμένου να παραδώσει το φορτίο πετρελαίου που μεταφέρει. Με την παράδοση του φορτίου απομακρύνεται κάθε πιθανός περιβαλλοντικός κίνδυνος και επιτυγχάνεται η ασφαλής αποθήκευση του πετρελαίου που μεταφέρει το δεξαμενόπλοιο και το οποίο απαντλήθηκε από το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη 2«.

Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ συμφώνησαν να παραλάβουν το μισό περίπου φορτίο (800 τόνοι διυλίσιμων προϊόντων) που θα αποθηκευτεί σε δεξαμενές του ομίλου για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας.