Ένα βαρύ έπιπλο που δεν ήταν στερεωμένο στον τοίχο έπεσε, πλακώνοντας το δίδυμο αδερφό του.

Ο μικρός ήρωας, αφού εκτίμησε την κατάσταση, άρχισε να σπρώχνει τη σιφονιέρα, απεγκλωβίζοντας τον αδερφό του.

https://www.youtube.com/watch?v=WAYxufMqwdM