Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξέρει από… timing, έχει στρατηγική και προγραμματισμό και κυρίως έχει χιούμορ.

Αλλιώς δεν εξηγείται πώς αποφάσισε να καταθέσει το σχέδιο νόμου «Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις», χθες το βράδυ, ένα σχεδόν μήνα πριν τις εθνικές εκλογές.

Θα πείτε, «μα το δασολόγιο πρέπει να προχωρήσει, αποτελεί εκκρεμότητα δεκαετιών!» Καμία αντίρρηση – ως προς αυτό τουλάχιστον.

Τα γιατί και τα διότι

αυθαίρετα

Στην αιτιολογική έκθεση, που κατατέθηκε μαζί με το σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναφέρει ότι το 2016 έθεσε ως προτεραιότητα την υλοποίηση του έργου των δασικών χαρτών, «έργο το οποίο δεν είχε προχωρήσει επί δεκαετίες, παρά την επιταγή του Συντάγματος για την κατάρτιση δασολογίου». Και στη συνέχεια εξηγεί: «Για την επίσπευση της κύρωσης των δασικών χαρτών εισήχθη στο νόμο 4389/2016 η έννοια και τα κριτήρια προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων με ιώδες περίγραμμα, για τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα να καθορισθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων και να εξαιρεθούν προσωρινά από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία των αντιρρήσεων και κύρωσης των ανωτέρω χαρτών, και οι περιπτώσεις αυτές να εξεταστούν συνολικά από το νομοθέτη σε επόμενο στάδιο. (Σημείωση: Όπου «οικιστικές πυκνώσεις» ίσον άτυποι και αυθαίρετοι οικισμοί εντός δασών και δασικών εκτάσεων.)

«Καταθέσαμε πριν από λίγο στη Βουλή νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες που επιλύει όλα τα προβλήματα που αναδείχθηκαν κατά την τελευταία τετραετία. Προβλήματα πολιτικής ανεπάρκειας και υστεροβουλίας των προηγούμενων κυβερνήσεων σε όλη τη μεταπολίτευση, που στέρησαν από την πατρίδα μας πόρους ανάπτυξης και πόρους διαχείρισης του περιβάλλοντος», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.

Κύρωση για το 44,3% της χώρας

αυθαίρετα

Στους μέχρι σήμερα θεωρημένους δασικούς χάρτες, η έκταση που οριοθέτησαν οι δήμοι ως οικιστικές πυκνώσεις αντιστοιχούν σε περίπου 120.000 στρέμματα, δηλαδή περίπου στο 0,18% της έκτασης της χώρας. Από αυτή την έκταση μόλις το 18% είναι σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, δηλαδή περίπου μόνο το 0,04% της χώρας, δηλαδή 20.000 στρέμματα. Το Υπουργείο σημειώνει ότι η εξαίρεση αυτή έχει βοηθήσει να κυρωθούν δασικοί χάρτες στη χώρα στο 44,3% της έκτασης, όταν πριν δύο χρόνια και για 42 χρόνια είχαν κυρωθεί μόλις στο 1% της έκτασης της χώρας.

Βασικοί πυλώνες του σ/ν

  • Κύρωση δασικών χαρτών στο 100% της χώρας που ικανοποιεί την πλήρη συνταγματική υποχρέωση.
  • Άμεση προστασία περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κρίσιμο φυσικό κεφάλαιο.
  • Αποκατάσταση δασικού ισοζυγίου από την υποβάθμιση που προέκυψε λόγω των οικιστικών πυκνώσεων.
  • Αντιμετώπιση ενός πραγματικού κοινωνικού προβλήματος.
  • Αποτροπή νέας αυθαίρετης δόμησης στα δάση.