Από 5 – 10 λεπτά θα πρέπει να δίνουν οι καταναλωτές για τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης στα σούπερ μάρκετ, καθώς από το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η Ελλάδα θα ενσωματώσει τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Σύμφωνα με το Έθνος, η οδηγία δίνει τις εξής δύο εναλλακτικές λύσεις στα κράτη μέλη:

• Τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 σακούλες έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025.
• Έκδοση πράξεων που εξασφαλίζουν ότι το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018 οι πλαστικές σακούλες δεν θα παρέχονται δωρεάν στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ελλάδα μάλλον καταλήγει στη δεύτερη λύση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και πάνω από μια κατηγορίες στο αντίτιμο ανάλογα με το μέγεθος της σακούλας.

Μάλιστα, για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις, που θα ξεκινούν από απλές συστάσεις και θα φτάνουν έως και την επιβολή προστίμων.

Σχόλια

σχόλια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ