Ένα πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης ηφαιστειακής δραστηριότητας, το οποίο μπορεί να αντέξει τις εξαιρετικά αφιλόξενες συνθήκες στην «καρδιά» ενός ηφαιστείου, αναπτύσσουν επιστήμονες του University of Bristol.

Οι ακραίες και απρόβλεπτες αυτές συνθήκες αποτελούν μεγάλη πρόκληση ως προς την αξιόπιστη καταγραφή της «συμπεριφοράς» ηφαιστειακής δραστηριότητας για σκοπούς δημιουργίας αναλυτικών μοντέλων- ενώ κάποια ηφαίστεια είναι απλά πολύ επικίνδυνα για να τα πλησιάσουν άνθρωποι. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ερευνητές του πανεπιστημίου ανέπτυξαν ειδικά pods αισθητήρων, ονόματι «αυγά του δράκου», (dragon eggs) τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν μέσω drone σε επικίνδυνες τοποθεσίες, συγκεντρώνοντας και παρέχοντας εξαιρετικά πολύτιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του ηφαιστειακού κινδύνου.

Οι ερευνητές οραματίζονται σειρά διαφορετικών εφαρμογών για την τεχνολογία που αναπτύσσουν, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης εξ αποστάσεως και άλλων φυσικών φαινομένων, όπως παγετώνων και γεωλογικών φαινομένων, αλλά και για χρήση σε χώρους με ραδιενεργά απόβλητα κ.ά.

Τα «αυγά του δράκου» που αναπτύσσονται είναι αυτόνομα και «έξυπνα» pods με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, δονήσεων και τοξικών αερίων. Επίσης, οι αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν συνεπάγονται και άλλες απαιτήσεις, όπως η αντοχή, η δυνατότητα μεταφοράς από drone και η αποδοτικότητα ως προς την κατανάλωση ενέργειας (η οποία, στην περίπτωση των «αυγών», είναι εξαιρετικά χαμηλή), καθώς η συντήρηση και η επαναφόρτιση/ τροφοδοσία δεν είναι δυνατή εντός ενός ενεργού ηφαιστείου.