Χωριστές φορολογικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλουν τα παντρεμένα ζευγάρια από το 2019 για τα εισοδήματα του 2018, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο των 105 σελίδων που κατατέθηκε στη Βουλή το πρωί της Τρίτης.

Η διάταξη αυτή έρχεται να σφραγίσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά επέβαλε στο υπουργείο Οικονομικών να επιτρέπει την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων στα παντρεμένα ζευγάρια και σε όσα έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του.

Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού.

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο (με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους).

Τα κέρδη της ρύθμισης

Η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους έχει τα εξής θετικά για τους φορολογούμενους:

  • δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για πολύ συχνό πρόβλημα στις περιπτώσεις που ο σύζυγος είναι επιχειρηματίας και η σύζυγος μισθωτή
  • δεν γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που, για παράδειγμα, ο σύζυγος είναι επαγγελματίας και προκύπτει οφειλή φόρου αλλά η σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου, τότε δεν γίνεται αυτόματος συμψηφισμός που έως και μηδενίζει την επιστροφή του φόρου στη σύζυγο
  • κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται, πάντως, ότι εξετάζεται από τον επόμενο χρόνο, ακόμη και στην περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης η βεβαίωση και η επιστροφή του φόρου να γίνεται ξεχωριστά για τους συζύγους

Παραδείγματα

Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα και η σύζυγός του έχει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες. Κατέχουν ένα ΙΧ ηλικίας τριών ετών στο όνομα του συζύγου 2.500 κυβικών και ιδιόκτητη κατοικία στο όνομα του συζύγου.

Η συγκεκριμένη οικογένεια χρεώνεται με ετήσιο τεκμήριο 23.300 ευρώ. Με την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης δεν προκύπτει πρόβλημα κάλυψης των τεκμηρίων καθώς το συνολικό εισόδημα της οικογένειας ανέρχεται σε 32.000 ευρώ και υπερκαλύπτει το ποσό των αντικειμενικών δαπανών- τεκμηρίων.

Στην περίπτωση που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ο σύζυγος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα τεκμήρια. Με δεδομένο ότι το ΙΧ και η κατοικία είναι το όνομά του, το ετήσιο τεκμαρτό του εισόδημα μαζί με την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται σε 21.300 ευρώ. Με δεδομένο ότι έχει δηλώσει εισόδημα 12.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο για το επιπλέον τεκμαρτό εισόδημα 9.300 ευρώ που υπολογίζεται με συντελεστή 22%. Δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο 2.046 ευρώ.

Ζευγάρι όπου ο σύζυγος είναι μισθωτός και έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία κάνει κοινή φορολογική δήλωση με τη σύζυγο που δικαιούται επιστροφής φόρου. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή φόρου της συζύγου συμψηφίζεται με τις οφειλές του συζύγου και δεν καταβάλλεται στη σύζυγο.

Ωστόσο, αν κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση τότε η σύζυγος θα εισπράξει κανονικά της επιστροφή της, ενώ δεν θα επιβληθούν και εναντίον της μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως είναι οι κατασχέσεις για τις οφειλές του συζύγου της.

Σχόλια

σχόλια