Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από τους πίνακες ταμειακών ροών των εισηγμένων για το 2016. Οι όμιλοι που ξεχώρισαν. Οι ζημιογόνες εταιρείες που κέρδισαν χρήμα και οι κερδοφόρες που τα «έκαψαν» σε επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.

Μπορεί το ύψος των λογιστικών κερδών να αποτελεί το μέγεθος που συναρπάζει περισσότερο από τα υπόλοιπα το ευρύ επενδυτικό κοινό, ωστόσο μεγάλη σημασία έχει και η εξέταση των ταμειακών ροών.

Και αυτό γιατί ενώ το κέρδος αποτελεί ένα ενδιαφέρον «φιλοσοφικό νούμερο», οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από τη λειτουργία (λειτουργικές) και τις επενδύσεις (επενδυτικές) της εταιρείας, δείχνουν το πόσα μετρητά παρήχθησαν ή ξοδεύτηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Επιπλέον επιχείρημα υπέρ των ταμειακών ροών είναι πως το νούμερο αυτό δεν μπορεί να επηρεαστεί από διαφόρων ειδών «λογιστικούς χειρισμούς», θεμιτούς ή αθέμιτους.

«Τόσο η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως από την οποία προκύπτουν τα κέρδη, όσο και ο πίνακας ταμειακών ροών, θα πρέπει να συνεξετάζονται και μάλιστα με προσοχή» υποστηρίζουν οι γνώστες των χρηματιστηριακών θεμάτων.

Όπως λοιπόν προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα που περιλαμβάνει τις οικονομικές επιδόσεις 179 εισηγμένων εταιρειών για το 2016:

Το ύψος των ταμειακών ροών που παρήχθη (2,081 δισ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από το σύνολο της καθαρής κερδοφορίας των ίδιων εταιρειών (1,79 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, παρήχθησαν +5,32 δισ. ευρώ θετικές ταμειακές ροές, εκ των οποίων διατέθηκαν για επενδύσεις 3,24 δισ. ευρώ και «περίσσεψαν» 2,08 δισ. τα οποία κατά ένα τμήμα διατέθηκαν στους μετόχους μέσα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου και κατά το υπόλοιπο περιόρισαν τον καθαρό δανεισμό των εισηγμένων (είτε μείωσαν τα δάνεια, είτε ενίσχυσαν το ύψος των διαθεσίμων).

• Από τις 177 εταιρείες του παρατιθέμενου πίνακα, οι 105 σημείωσαν θετικές ταμειακές ροές και οι υπόλοιπες 72 αρνητικές (η αναλογία είναι ευνοϊκότερη σε σύγκριση με τις κερδοφόρες-ζημιογόνες εισηγμένες εταιρείες).

• Υπήρξαν κερδοφόρες εταιρείες που σημείωσαν αρνητικές ταμειακές ροές (πχ ανάγκη περισσότερων κεφαλαίων κίνησης για στήριξη αυξημένων πωλήσεων, ή χρηματοδότηση επενδύσεων, ή ταχείες αποπληρωμές προμηθευτών) όπως για παράδειγμα τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο Καρέλιας, η Autohellas, o Μυτιληναίος, ο ΟΛΠ, το Πλαίσιο και η ΕΛΙΝΟΙΛ.

• Από την άλλη πλευρά, αρκετές ζημιογόνες επιχειρήσεις έκλεισαν το 2016 με θετικές ταμειακές ροές (πχ επηρεασμός αποσβέσεων, λογιστικές απομειώσεις, περιορισμός πιστώσεων προς τους πελάτες, μεγαλύτερες περιθώρια αποπληρωμής των προμηθευτών), όπως για παράδειγμα οι Ελλάκτωρ, Forthnet, Intracom, Frigoglass, Lamda Development, READS, Καραμολέγκος, Μουζάκης, Alpha Αστικά Ακίνητα, Trastor, Mevaco, Newsphone, MIG, Centric, Δρομέας, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΑΛΟΥΜΥΛ, Κρητών Άρτος και Βαρβαρέσος.

• Αξιοσημείωτο είναι πως αρκετές εισηγμένες εταιρείες καταφέρνουν να παράγουν συστηματικά θετικές ταμειακές ροές, αν και ταυτόχρονα υλοποιούν πολύ σημαντικές επενδύσεις. Ενδεικτικά να αναφέρουμε για το 2016 τις περιπτώσεις της Coca-Cola HBC, του ΟΤΕ, της JUMBO, της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, των Folli-Follie, της ΤΙΤΑΝ και της Grivalia.

• Οι 16 εισηγμένοι Όμιλοι με τις υψηλότερες ταμειακές ροές, δημιούργησαν μετρητά 2,586 δις ευρώ μέσα στο 2016 (με την JUMBO μάλιστα να καταγράφει μόνο ένα εξάμηνο), με καλύτερες επιδόσεις τις: ΔΕΗ ΔΕΗ +0,72% (523,5 εκατ.), Coca-Cola HBC (+459,8 εκατ.), Motor Oil (+380,6 εκατ.), ΟΤΕ 9+378,1 εκατ.), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+147,8 εκατ.), Intralot (+118,5 εκατ.), Αεροπορία Αιγαίου (+112,4 εκατ.), JUMBO (+100,6 εκατ. σε έξι μήνες), ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (88,5 εκατ.), ΕΥΔΑΠ (52 εκατ.), Μινωικές Γραμμές (46,5 εκατ.), ΟΠΑΠ (42 εκατ.), Folli-Follie (41,8 εκατ.), Intracom (33 εκατ.), Quest Holdings (32 εκατ.) και ΤΙΤΑΝ (29,2 εκατ. ευρώ).