Πηγές: Social Intelligence του Daniel Goleman (2002)

Σχετικά με την οφθαλμομετωπιαία περιοχή (σελίδες απ’το βιβλίο «Κοινωνική Νοημοσύνη» του D.G.)