Μετά το δημόσιο σκάνδαλο του Facebook και της Cambridge Analytica, ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Διευθύντρια της εταιρείας αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε περιορισμό των ζημιών που προκλήθηκαν. Στην προσπάθειά τους αυτή, υπογράμμισαν το γεγονός ότι το βασικό μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας βασίζεται στη διαφήμιση. Με άλλα λόγια, για να καταστεί το Facebook προσιτό σε περισσότερους ανθρώπους, πρέπει να παραμείνει δωρεάν και να υποστηρίζεται από διαφημίσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα έκθεση από το Bloomberg, το Facebook έχει πραγματοποιήσει μια έρευνα αγοράς, για να διερευνήσει τις δυνατότητες μιας πληρωμένης έκδοσης της πλατφόρμας του. Η εταιρεία εξετάζει ένα μοντέλο που βασίζεται στη συνδρομή και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης αλλά να μην μοιράζονται τα δεδομένα τους.

Προς το παρόν, η πλατφόρμα μετρά περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες. Για την εξυπηρέτησή τους, θα μπορούσε να υπάρχει μια έκδοση που θα είναι δωρεάν και θα περιέχει διαφημίσεις. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να υπάρχει μία άλλη, σαν το Netflix ή το Apple Music.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το Facebook έχει ήδη εξετάσει αυτό το μοντέλο στο παρελθόν, αλλά το απέρριψε για διάφορους λόγους.

Ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά στο σημερινό σενάριο. Μετά το σκάνδαλο της CA, η εταιρεία βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση. Εάν μια επιλογή για Facebook επί πληρωμή είναι διαθέσιμη στους χρήστες, οι πιθανότητες είναι ότι όσοι από αυτούς ενδιαφέρονται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής τους, θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πληρώσουν μία μικρή συνδρομή το μήνα αντί να εγκαταλείψουν εντελώς την πλατφόρμα.

Παρόλα αυτά, δεν είναι βέβαιο ότι το Facebook επί πληρωμή θα γίνει πραγματικότητα. Θα μπορούσε απλά να έχει την ίδια μοίρα με τα προηγούμενα σχέδια, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο Mark Zuckerberg έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια δωρεάν έκδοση του Facebook θα είναι πάντα διαθέσιμη.