Αμετάβλητοι θα μείνουν οι μισθοί για τους μισθωτούς στην Ελλάδα το 2018, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην ενδιάμεση έκθεση για την ελληνική οικονομία η ΤτΕ επισημαίνει ότι «οι αμοιβές ανά μισθωτό θα μείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες». Αντίστοιχα χωρίς μεταβολές εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΤτΕ παρατηρείται συνολικά την περίοδο 2015 – 2018, γεγονός που ερμηνεύεται ως αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας, που επιδρούν αρνητικά στο επίπεδο των μισθών.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση η ΤτΕ διατηρεί επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης. Ανάλογες επιφυλάξεις καταγράφονται και για το σκέλος της μείωσης της ανεργίας. Στην έκθεση πάντως καταγράφεται ότι το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,9%. Επίσης, το ίδιο χρονικό διάστημα οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 7,6% ,με το ποσοστό της ανεργίας να περιορίζεται στο 22,2%. Μάλιστα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 20,5% τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, από 20,7% ένα μήνα νωρίτερα, τον Αύγουστο.

Σχόλια

σχόλια