Κομβική σημασία για το πώς θα διαρθρωθεί η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), που θα διενεργήσει η ΕΚΤ στις εγχώριες τράπεζες, αναμένεται να έχουν οι επικείμενοι διαγωνισμοί πώλησης χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία διαθέτουν υποθήκες επί ακινήτων.

Η επιτυχής κατάληξη των διαγωνισμών και ειδικότερα η πώληση των χαρτοφυλακίων, χωρίς την εγγραφή ζημίας, θα στείλει έμπρακτο μήνυμα σε επόπτη, ΔΝΤ και αγορά ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις επί της ρευστοποιήσιμης αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων.

Όπως είναι γνωστό, το ΔΝΤ υπαναχώρησε, μεν, από το αίτημά του να διενεργηθεί αξιολόγηση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review-AQR), με αντάλλαγμα να εξετασθούν λεπτομερέστερα, κατά το stress test, προκαθορισμένα «πεδία» τα οποία άπτονται του μείζονος θέματος των «κόκκινων» δανείων.
Ένα από τα παραπάνω «πεδία» είναι η ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων και η επάρκεια των προβλέψεων που διαθέτουν οι τράπεζες.

Πρόκειται για κρίσιμο θέμα καθώς τα ακίνητα αποτελούν τις βασικές εξασφαλίσεις που διαθέτουν οι τράπεζες (σ.σ. το ποσοστό τους ξεπερνά το 80% της αξίας των ενεχύρων). Μετά το AQR του 2015, οι τράπεζες αποτιμούν τη ρευστοποιήσιμη αξία των ενυπόθηκων ακινήτων με discount της τάξης του 30%. Δηλαδή, έχουν σχηματίσει, κατά μέσο όρο, προβλέψεις που αντιστοιχούν στο 30% της εύλογης αξίας των ακινήτων.

Με δεδομένο ότι η διαβούλευση για τις παραμέτρους της άσκησης είναι ανοικτή και θα παραμείνει δυναμικά εξελισσόμενη ως το παρά πέντε του stress test, οι σχετικές ενέργειες των τραπεζών, κατά τους επόμενους μήνες, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Το πιο προχωρημένο εγχείρημα πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, που διαθέτει ως εξασφαλίσεις, κατά κύριο λόγο, επαγγελματικά ακίνητα είναι αυτό που ετοιμάζει η Τράπεζα Πειραιώς, υπό την ονομασία «AMOEBA».

H Πειραιώς ετοιμάζεται να βγάλει προς πώληση χαρτοφυλάκιο καταγγελμένων και μη δανείων περίπου 150 επιχειρήσεων. Η ονομαστική αξία του προς πώληση χαρτοφυλακίου εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 1 δισ. ευρώ θα είναι καταγγελμένα δάνεια.

Προς τα τέλη του τρέχοντος μήνα αναμένεται η UBS, ως σύμβουλος πώλησης, να ξεκινήσει την παροχή των πρώτων αναλυτικών στοιχείων σε όσους έχουν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας, με στόχο οι μη δεσμευτικές προσφορές να υποβληθούν ως το τέλος του έτους.

Όπως αναφέρθηκε, όλα τα δάνεια έχουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για κτίρια γραφείων (σ.σ. δάνεια ονομαστικής αξίας 0,5 δισ. ευρώ) και δευτερευόντως για καταστήματα, ξενοδοχεία, αποθηκευτικούς χώρους κ.ά. Μικρό μέρος των δανείων (σ.σ. κάτω από το 10% του προς πώληση χαρτοφυλακίου) έχει εξασφαλίσεις επί κατοικιών, που ανήκουν στους επιχειρηματίες.

Για να ενισχυθεί η ποιότητα του προς πώληση χαρτοφυλακίου, θα υπάρξει, σύμφωνα με πληροφορίες, σύνθετη δομή στο deal, που θα το κάνει να προσομοιάζει περισσότερο με τιτλοποίηση παρά με πώληση. Στόχος είναι η τράπεζα να επιτύχει τίμημα που να πλησιάζει στο 50% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η Εθνική, από την πλευρά της, εξετάζει την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων του ξενοδοχειακού κλάδου, που έχουν ως ενέχυρα λειτουργούσες μονάδες. Πρόκειται για περίπου 15 επιχειρήσεις, στις οποίες η τράπεζα διαθέτει πάνω από το 50% των δανειακών τους οφειλών.

Τέλος, οι τέσσερις τράπεζες έχουν ξεκινήσει ήδη διαγωνισμό πώλησης των Νηρεύς και Σελόντα που εφόσον είναι επιτυχής, θα οδηγήσει σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους κατά 340 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν δώσει εντολή στην Deutsche Bank να διερευνήσει το ενδιαφέρον επενδυτών για την αγορά δανείων της Euromedica, ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Σχόλια

σχόλια