Για να διασώσει την πολιτιστική της παράδοση και την ιστορία της φυλή εσκιμώων την μετέτρεψε σε video game.

Πηγή