Η εταιρεία DAEDALUS Insurance & Reinsurance, δραστηριοποιείται στον χώρο της δημιουργίας προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό ιδιωτών.

Το όραμα της Daedalus

«Να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ιδιωτική ασφάλιση κινδύνων και την συνείδηση των πολιτών.

Μένουμε πιστοί στις αρχές και στις αξίες που πρεσβεύουμε και εφαρμόζουμε πρότυπα που συναντώνται μόνο σε εξειδικευμένες αγορές .

Να καινοτομήσουμε στην δημιουργία ασφαλιστικών TAYLOR MADE προγραμμάτων για τα κατοικίδια».

Η εταιρεία ιδρύθηκε κατόπιν στρατηγικού σχεδιασμού, το 2012, σε μια δύσκολη για την χώρα μας εποχή και κατέστη πολύ σύντομα ανάμεσα στις πιο δυναμικά εξελισσόμενες εταιρείες της Ελλάδας. Διαθέτει ευάριθμο ασφαλιστικό στελεχιακό δυναμικό με δοκιμασμένη και επιτυχή πορεία στην αγορά.

Η πολυεπίπεδη ανάπτυξη της εταιρείας στηρίζεται με ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα, αποκλειστικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες, και υψηλή τεχνογνωσία με καταρτισμένο προσωπικό.